Allmänna frågor riktas till info@humlefestival.fi.

Adress till festivalområdet:

Hummelholmsvägen 155
66970 HIRVLAX

 

Arrangören SBFUs kansli:

Postadress
PB 54
65101 VASA

Verksamhetsledare
Mikael Ahlskog
+358 50 5258321

Besöksadress
Rådhusgatan 44 i Vasa