LINK av Alan & Carina

En audiovisuell performance, vilken är ett samarbetsprojekt mellan ljudkonstnär/musiker Alan Cameron-Winberg (Glasgow/Jakobstad) och bildkonstnär Carina Ahlskog (Nykarleby).

Performancen bygger på ett arbete som Ahlskog påbörjade hösten 2017 tack vare ett arbetsstipendium från Taike. Ett verk där hon filmat olika människor och miljöer med målsättningen att fånga rörelsen. Alan och Carina har, genom att använda sina olika konstuttryck, skapat en performance bestående av ljudlandskap, video och rörelser.

I en värld där egoismen härskar och ensamheten nästan blivit en folksjukdom vill vi lyfta fram gemenskapen som ett alternativt levnadssätt. En gemenskap som bryter ner fördomar och låter oss dela våra liv med varandra. Alla val vi gör är sammankopplade till någon eller något.

”En rörelse är en rörelse oavsett vilken nation, religion, kön, ålder, funktionsnedsättning man än har.”

Premiären blir på Humlefestivalen under fredagen.

Alan / Dear Vävy: https://www.youtube.com/watch?v=EDeNwyYaR0Y

www.carinaahlskog.com