Emma Ahlgren är hemma från Jakobstad och studerar till bildkonstnär på YH Novia i Jakobstad. Emmas konstuttryck är i första hand måleri och teckning samt poesi.
2012 vann Emma första pris för sina dikter i Arvid Mörne-tävlingen och nu är hon aktuell med diktsamlingen, Isotopia (Ellips förlag). Emma har gett den finlandssvenska poesin en ny och spännande röst med ett särpräglat grepp om det språkliga uttrycket.

”Jag vill nog tro att poesi är något mellanmänskligt, ett dolt språk vi alla besitter på någon nivå.”
Emma Ahlgren