Jennifer Granqvist suddar ut gränserna mellan dröm och verklighet

Jennifer Granqvist är utbildad fotograf och intresserad av bilden som medium. Måleri, text och fotografi är viktiga element i hennes skapande där hon medvetet suddar ut de tydliga gränserna mellan teknikerna.

Hennes måleri präglas av intuitiva experiment och nyfikenheten över det som är existerar men inte syns. Hon arbetar mycket med inre landskap, abstrakta motiv som raderar ut gränserna mellan verklighet och dröm. Ett sätt att reflektera över de undermedvetna processerna som vi alla bär med oss och hur vi formas av den miljö vi lever i.

Jennifer Granqvist

Foto: Nicklas Mattson

Granqvist har alltid varit fascinerad av människomöten och konstens inverkan – men vad händer med mötet människor emellan när man försöker försonas med sig själv? Hon använder konsten som en inre läkningsprocess i ett försök att bygga upp sin värld och våga dela den med andra.

Efter att ha arbetat med andra människor och med dokumentär inriktning riktar hon nu kameran mot sig själv. Hon strävar efter att utmana sin yrkesroll som fotograf och ger nu utrymme för sina inre processer att synas i sitt skapande. Hon arbetar gärna med teman som tro och identitet och uppmuntrar människor att ifrågasätta och reflektera.