I gruppen Juurakko sammansmälts nordisk folkmusik, blues, bluegrass samt medryckande berättelser i hejdlös skiffle-anda. Den andra skivan OI, MAALINA bjuder dessutom på allt grövre och modigare blues samtidigt som musiken leder lyssnaren genom djupa snår till en lättsam dans på båtdäcket. Juurakko är öppen för extraordinära berättelser och överskrider med sprickande iver alla stilgränser inom roots musik genren. Deras senaste album, ”Oi, maalina”, utgavs i maj 2017. Gruppens första skiva, ”Lauluja kuistilta”, utgavs 2014 och blev nominerad till årets album inom etnomusik på Emma-Galan.

Laura Kaartinen – sång, tramporgel, percussion
Eija Kankaanranta – kantele
Kaisa Saarikorpi – sång, instrument av cigarrlåda, gitarrer, percussion
Minsku Tammela – sång, stråkharpa, kam, mungiga, percussion
Anna Wiksten – sång, plankku, percussion

www.juurakkoband.fi