Konstnär som drömmer om en hållbar framtid

Simon Gripenberg, konstnär, grafisk planerare och föreläsare bosatt i Jakobstad. Hans huvudsakliga konstuttryck är skulptur men han föredrar att arbeta tvärvetenskapligt dvs. kombinera olika tekniker och material. Hans skapande är ofta ett experimenterande i kombination med fysik, vetenskaplig forskning och naturelement. Han har även studier i maskinteknik i bagaget vilket kan skönjas i hans konst. Simon föredrar långsamhet och anser att en förändring i våra tankebanor och beteenden är viktigare än ytterligare teknisk utveckling, även om båda behövs.

Simon berör hållbarhetsfrågor från olika perspektiv; sociala, ekonomiska, kulturella och miljömässiga. Han är kritisk men samtidigt konstruktiv genom att han föreslår alternativa tankesätt och möjliga lösningar.

www.simonshares.org