Sylvia Javén är utbildad bildkonstnär från Yrkeshögskolan Novia. Hon skapar med video, installationer, ord och måleri. Javéns konst berör ofta temat överlevnad och landskap. De senaste åren har hon ställt ut sin konst samt tidvis bott i olika konstnärsresidens utomlands. Hennes konstverk har visats i bland annat Sverige, Tyskland, Ryssland, England. Just nu bor hon i Helsingfors där hon till hösten kommer att studera mot en magister i bildkonstpedagogik vid Aalto-universitetet.

www.sylviajaven.com