Annika Bergvik-Forsander är en bildkonstnär som arbetar främst med teckning och måleri, men även med collage, träsnitt, broderi och installationer. Under de senaste åren har hon arbetat bland annat med teckningsprojektet “The Forest People”, som relaterar till människan som en del av naturen och det djuriska hos oss. I den parallella serien “Bodies That Matter” utvecklade hon en kombination av acrylmåleri och japanskt sashiko-broderi på svart linneduk. De små bilderna är abstrakta, men ändå kan man skönja kroppsdelar och inälvor bland de organiska formerna.

De båda bildserierna kopplades sedan delvis ihop i bildinstallationen “The Spell” som Bergvik-Forsander visar I München i sommar. På en nära 4 meter stor svartvit teckning av ett idylliskt skogslandskap finns en del av de små abstrakta bilderna utplacerade och bildar en sorts fönster eller portaler mot en annan dimension eller nivå av livet.

Verket är en kommentar till den västerländska traditionen att ständigt försöka tämja och kontrollera naturen, och i förlängningen även människan. I konsten har det inneburit en idealisering och konkret inramning av en tillrättalagd natur. I “The Spell” är det tvärtom och “fönstren” kan tolkas på olika vis: kanske bilder av rymden, inre mentala rum eller uppförstorade fragment på molekylnivå? Landskapet vi ser är en illusion. På Humlefestivalen kommer Bergvik-Forsander att visa delar ur sina senaste projekt med fokus på relationen människa och natur.

Bergvik-Forsander är utbildad bildkonstnär, konstpedagog och konstvetare. Hon har hållit ett 50-tal separatutställningar och deltagit I en lång rad grupputställningar, främst i Finland men även i Tyskland, Sverige, Danmark, Norge, Österike och Litauen. Hon har också utfört permanenta offentliga konstverk, bland annat ett 100 m2 stort fasadkonstverk till Arabiastranden i Helsingfors (2009) och hennes konstverk finns representerade i många både offentliga och privata samlingar.

https://bergvikforsander.com
https://www.instagram.com/bergvikforsander/