Christa Friberg är konstnär med examen som bildkonstnär från yrkeshögskolan Novia 2021 och en lång arbetserfarenhet som optiker före det. Christa bor i Jakobstad med man, två barn, tre katter, tre höns och hund.

”Jag anser att min tidigare erfarenhet som optiker är en bra grund för mitt nuvarande konstnärskap ur ett socialt perspektiv.”

I sitt konstnärliga arbete kombinerar Christa experimentellt element av konst, handarbete och återvinning.

”Då man utgår från återvunnet och upphittat material samt möten med människor, spelar slumpen en stor roll med tanke på slutresultatet.”

På Humlefestivalen 2021 kommer Christa att vara på plats och hålla öppen ateljé där det centrala är mötet mellan människor samt interaktionen med besökarna. Detta är också i linje med Humle-festivalens teman; vara en livsbejakande, sällan förutsägbar kulturfestival där alla kan känna sig hemma, oberoende av bakgrund, hudfärg, religion, kön osv. och erbjuda möjligheter till samverkan. Programmet på Humlefestivalen utgör ramen och människornas närvaro är vad som behövs för att skapa helhetsbilden.