Elin Löf, bildkonstnär och illustratör bosatt i Jakobstad med sambo, två barn och två hundar.

Kreativt skapande i alla de former har alltid varit en stor del av mitt liv och att få växla mellan olika uttryck och tekniker inspirerar mig att utvecklas. Akrylmåleri på duk samt skulptur och installation är de medier jag jobbat med i min konst under det gångna året.  Som illustratör blir det mycket digital teckning och främst inom barnkultur, där jag illustrerar barnböcker och trycksaker.

I min egen konst utforskar jag teman som på ett eller annat sätt rör människan. Då tillvaron under det gångna året präglats så av fysisk distansering, har vikten av mellanmänskliga möten kommit att bli central i mitt arbete. De verk som växt fram under pandemin har fungerat som en slags påminnelse om det kanske allra viktigaste för vårt välbefinnande. Vår existens bränsle – mötet med andra människor.