Jag heter Ellen Strömberg och jag jobbar som författare och ordkonstledare. Förutom det drar jag en hel del kortare och längre skrivkurser både för ungdomar och vuxna.

Panta poesi

I poesi är allt tillåtet! Vi kommer göra kortare och längre skrivövningar och tillsammans skapa poesi och dikter av det vi hittar runt oss.