Vi är Louise Nygård och Johanna Kronqvist, två litteraturfantaster som gillar att hitta nya kreativa lösningar inom vårt yrke som modersmålslärare. Uppväxta bland lindor och hus med vita knutar bottnar vi i Österbotten.

Vi ser vägar genom litteraturen till människomöten och ett humanare samhälle. Under vår verkstad om estradpoesi vill vi uppmärksamma genren och dess potential. Kärnan i genren är framförd poesi men vi fokuserar på processen. Verkstadens syfte är att ge verktyg för skrivande, uppläsning och framträdande. Estradpoesi möjliggör kreativt språkbruk, flerstämmighet och ett personligt uttryck.

Under kvällen framträder Johanna som estradpoet vilket efterföljs av ett Open Mic-tillfälle. Som poet är Johanna en cynisk romantiker som belyser olika samhällsfrågor med en personlig röst.

Kom med och bidra till ett gemensamt skapande!