Allmänna frågor riktas till info@humlefestival.fi.

Adress till festivalområdet:

Hummelholmsvägen 155
66970 HIRVLAX